แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : 1642502503_ส่วนที่-3.2-ปีงบ-64_removed.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642502504_เล่มแผนปี-64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1642502503_ส่วนที่-3.2-ปีงบ-64_removed.pdf

ชื่อไฟล์ : 1642502504_เล่มแผนปี-64.pdfข้อมูลพื้นฐาน

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ข้อมูลจังหวัดชุมพร ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลอาคารและสถานที่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลแผนงานและงบประมาณ รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Video กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
เข้าสู่ระบบสมาชิก