:: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar  • เผยแพร่วันที่111 : 1 ม.ค. 2513 | โดย : | เปิดอ่าน :ข้อมูลพื้นฐาน

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ข้อมูลจังหวัดชุมพร ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลอาคารและสถานที่ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลแผนงานและงบประมาณ รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Video กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
เข้าสู่ระบบสมาชิก