ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังเอกสารแนบฯ #งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ชื่อไฟล์ : 1667754945_312528175_1471682059997343_2041581986048867471_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1667754950_313410419_1471682016664014_8192779549347712097_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1667754958_313434359_1471682026664013_444075391630867303_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

แผนผังโครงสร้าง วิสัยทัศน์อัตลักษณ์และปรัชญา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ ตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง