????วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ขอแสดงความยินดี กับนายอเนกวิทย์ รอดโต , นายญาณกร เพิ่มพูล นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 และนายนายภานุเดช พนาสถิตย์ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 แผนกวิชาช่างยนต์ ครูผู้ควบคุม นายเชิดศักดิ์ หลำบุตร ได้รับรางวัล”ชนะเลิศ” การแข่งขันทักษะยานยนต์ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ชื่อไฟล์ : 1668330585_1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1668330590_2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1668330597_3.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1668330599_4.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1668330600_5.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1668330600_6.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

แผนผังโครงสร้าง วิสัยทัศน์อัตลักษณ์และปรัชญา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ ตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง