ชื่อ - นามสกุล :นางไพรเพชร บานสุคนธ์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน