ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายธาริน เหมวิเชียร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายศรัญญู พลเยี่ยม หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้านิเทศนางสาวกรรณิการ์ อุมาบล ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัทวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) และนางไพรเพชร บานสุคนธ์ ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ ร้านสุบินโฆษณา อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันที่ : 10 2564 : 12:12  1211 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Thasae Industrial and Community Education College

เลขที่ 245/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์: 86140

E-mail : thasae@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 077-613000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thasae.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่