สรุปผลงาน งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: เอกสารดาวน์โหลด

 สรุปผลงาน งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ

สรุปผลงาน งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ

 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 ส่งผลงาน งานวิจัยของครูในการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (7  2564 || อ่าน : 1685 ) 0 Bytes 1685
 สรุปผลงาน งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ (7  2564 || อ่าน : 1601 ) 0 Bytes 1601
 ขอเผยแพร่ผลการประกวดโคางการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (7  2564 || อ่าน : 1687 ) 219.62 KBs 1687
 ขอเผยแพร่แผนปฏิบัตรราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ (7  2564 || อ่าน : 1681 ) 1.03 MBs 1681
 ขอเผยแพร่แผนปฏิบัตรราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ (7  2564 || อ่าน : 1692 ) 944.2 KBs 1692
 ขอเผยแพร่แผนปฏิบัตรราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ (7  2564 || อ่าน : 1845 ) 1.04 MBs 1845
 ขอเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 (7  2564 || อ่าน : 1136 ) 539.09 KBs 1136
 การศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ (7  2564 || อ่าน : 1274 ) 418.94 KBs 1274
 ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 (7  2564 || อ่าน : 1182 ) 0 Bytes 1182
 ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 (7  2564 || อ่าน : 1192 ) 0 Bytes 1192

นายณรงค์ หวังอีน

นายณรงค์ หวังอีน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

นายธาริน เหมวิเชียร

นายธาริน เหมวิเชียร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ลิ้งแนะนำวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Thasae Industrial and Community Education College

เลขที่ 245/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์: 86140

E-mail : thasae@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 077-613000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thasae.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่