ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เรื่อง เสนอซองประมูลร้นค้าโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ในเวลาในการประมูล- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เรื่อง เสนอซองประมูลร้นค้าโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ในเวลาในการประมูล

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เรื่อง เสนอซองประมูลร้นค้าโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ในเวลาในการประมูล
- ประกาศการประมูล วันที่ 18 พฤษภาคม 2564                               
- รับและยื่นซองเอกสาร วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2564 ในวันเวลาราชการ
- เปิดซองและพิจารณาซอง วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
- ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564  
- ทำสัญญา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564  เอกสารที่มารับซองประกอบด้วย                                                 
1. แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลเช่าพื้นที่โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
2. ขอบเขต TOR เช่าพื้นที่โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ติดต่อรับซองได้ที่ งานบริหารทั่วไป  ตึกสำนักอำนวยการ  วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

***อาศัยตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2564
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะประกาศให้ทราบ

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 05-07-2021

 

นายณรงค์ หวังอีน

นายณรงค์ หวังอีน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

นายธาริน เหมวิเชียร

นายธาริน เหมวิเชียร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ลิ้งแนะนำวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Thasae Industrial and Community Education College

เลขที่ 245/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์: 86140

E-mail : thasae@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 077-613000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thasae.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่