ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา- บุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายณรงค์ หวังอีน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

สายด่วน : 086-281-1722

นางมนิดา พรหมนิมิตร

ครู คศ.1

สายด่วน : -

นางมนิดา พรหมนิมิตร

ครู คศ.1

สายด่วน : -

นายเชิดศักดิ์ หลำบุตร

ครูพิเศษสอน

สายด่วน : -

นางสาวพรพิมล พุ่มสร้าง

ครูพิเศษสอน/หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

สายด่วน : -

นายธนกฤต ไพรัตน์

พนักงานราชการ (ครู)/หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริกา

สายด่วน : -

นางสาวกานดามณี ศรีสุวรรณ

ครูพิเศษสอน/หัวหน้างานสวัสดิการ

สายด่วน : -

นางสาวจรรยา เทพพิทักษ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

สายด่วน : -วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Thasae Industrial and Community Education College

เลขที่ 245/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์: 86140

E-mail : thasae@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 077-613000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thasae.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่