ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน   

รายการหนังสือราชการ ไฟล์
 ส่งผลงาน งานวิจัยของครูในการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 

(07-03-2021 || อ่าน : 1382 )

0 Bytes

 สรุปผลงาน งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ 

(07-03-2021 || อ่าน : 1299 )

0 Bytes

 ขอเผยแพร่ผลการประกวดโคางการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 

(07-03-2021 || อ่าน : 1334 )

219.62 KBs

 ขอเผยแพร่แผนปฏิบัตรราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 

(07-03-2021 || อ่าน : 1370 )

1.03 MBs

 ขอเผยแพร่แผนปฏิบัตรราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 

(07-03-2021 || อ่าน : 1335 )

944.2 KBs

 ขอเผยแพร่แผนปฏิบัตรราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 

(07-03-2021 || อ่าน : 1408 )

1.04 MBs

 ขอเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 

(07-03-2021 || อ่าน : 987 )

539.09 KBs

 การศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 

(07-03-2021 || อ่าน : 1111 )

418.94 KBs

 ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

(07-03-2021 || อ่าน : 1031 )

0 Bytes

 ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 

(07-03-2021 || อ่าน : 1034 )

0 Bytes

 รายงานการดำเนินงานวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 

(07-03-2021 || อ่าน : 875 )

0 Bytes

 เกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ปีการศึกษา 2562 

(07-03-2021 || อ่าน : 971 )

3.71 MBs

 ประวัติผู้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

(07-03-2021 || อ่าน : 946 )

0 Bytes

 รายงานผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (Word) 

(07-03-2021 || อ่าน : 856 )

390.11 KBs

 รายงานผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๑ .PDF 

(07-03-2021 || อ่าน : 900 )

671.29 KBs

 มาตรฐานสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะพุทธศักราช2561 

(07-03-2021 || อ่าน : 943 )

115.16 KBs


นายณรงค์ หวังอีน

นายณรงค์ หวังอีน
ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

นายธาริน เหมวิเชียร

นายธาริน เหมวิเชียร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ลิ้งแนะนำวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Thasae Industrial and Community Education College

เลขที่ 245/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์: 86140

E-mail : thasae@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 077-613000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thasae.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่